4 лютого 2022 року, у п’ятницю, о 10 годині в приміщені Бакшанського будинку культури за адресою: с. Бакша, вул.. Шкільна, 21 відбудеться звіт старости Бакшанського старостинського округу Рараговського С.М..

Запрошуємо мешканців сіл старостату!

 

Звіт про роботу старости Бакшанського

старостинського округу Рараговського С.М. за 2021 року

В процесі виконання своїх обов’язків, додержуюсь Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту селищної  ради, Регламенту виконавчого комітету ради, Положення про старост та інших нормативно-правових актів.

Приймав участь у роботі виконавчого комітету селищної ради:

Сприяю виконанню на території відповідних сіл, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету.

Веду прийом громадян згідно з визначеним графіком, здійснюю моніторинг стану дотримання їх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу.

Спільно з діловодом ведеться облік та узагальнювати пропозиції жителів громади    з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідних сіл, соціального, побутового та транспортного обслуговування їх жителів. Неодноразово перед селищним головою та депутатами порушувались питання щодо відновлення автобусного сполучення з центром громади та проведення ремонту доріг за напрямками Капустянка - Саврань та Йосипівка- Бакша –Саврань. В 2021 році службою місцевих доріг проведено ремонт дороги по напрямку Бакша –Заплази протяжністю біля 8 км. За кошти селищної ради було придбано щебінь та проведено ремонт дороги між селами Бакша – Капустянка. В селі Бакша встановлено 64 ліхтарі зовнішнього освітлення на сонячних батареях та 32 ліхтарі в селі Гетьманівка. В зимовий період силами сільгоспвиробників провдилося прогортання доріг та вулиць. Активну участь прийняли Фіник В.І., Цибулько В.Я., Сушко О.В., Прокоф’єв М.Ф., Супрун В.В., Дубчак Ю.Ф. та інші. Висловлюю щиру вдячність від імені жителів старостинського округу за виконану роботу. Також дякую всім, хто надавав допомогу при проведенні культурно-масових заходів та інших міроприємств.

Спільно з діловодом приймаються від жителів відповідних сіл, заяви, адресовані селищній раді та її посадовим особам, передавання їх  для реєстрації та обліку до ради у строк, не пізніше наступного дня після їх надходження ( передано до селищної ради 6 колективних звернень громадян з різних питань, прийнято та передано до Савранського відділення УСЗН Подільської РДА 279 заяв на всі види соціальної допомоги.

Спільно з інженером землевпорядником сприяю проведенню контрольних заходів на території відповідних сіл землекористування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо.

Здійснюю моніторинг за станом довкілля, об’єктів інфраструктури, громадського правопорядку відповідних сіл.

Здійснюю моніторинг благоустрою території відповідних сіл, вживаю заходів до його підтримання в належному стані.(організовано прибирання кладовищ та територій населених пунктів)

Не допускаються на території відповідних сіл, дії чи бездіяльність, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

Дотримуюсь правил службової етики,  встановлених законодавчими актами України, Законом України «Про  місцеве  самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами.

Виконую поточні доручення селищної ради та її виконавчого комітету, голови селищної ради, звітую про їх виконання.

Забезпечую зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідних сіл, забезпечую доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

Спільно з діловодом забезпечується ведення діловодства, обліку і звітності. 

Спільно з діловодом  надано 623 довідки фізичним та юридичним особам, які проживають (перебувають) на території відповідних сіл.    

Здійснюю вчинення нотаріальних дій, керуючись у своїй діяльності Законами України, Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування ( видано 172 доручення та вчинено 36 нотаріальних дій)

Спільно з діловодом ведеться погосподарський облік в розрізі кожного з розташованих в межах старостату села, у тому числі облік особистих селянських господарств, надаються виписки з погосподарських книг. (видано 15 витягів з книг погосподарського обліку)

Здійснюю інші обов’язки у відповідності до чинного законодавства.