Савранська селищна рада Одеської області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності Савранської селищної ради – дві кімнати орієнтовною площею 110 кв.м. в нежитловому приміщенні по вул. Центральній с. Полянецького Подільського району Одеської області з метою передачі в оренду.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної  діяльності буде здійснюватися відповідно  до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Савранської селищної ради (далі - Положення, додаток 1), розробленого відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів  оціночної   діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 року № 2075 і зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 15.01.2016 року за № 60/28190 зі змінами, відповідно до наказу від 11.02.2020  № 227 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 березня 2020 р. за № 225/34508 (Далі Положення).

Конкурсна документація претендента складається із:

- заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);

- копій документів: кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконаний договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (за наявності);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

- інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

2) пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт ( у календарних днях) надається в запечатаних в окремому конверті;

3) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які     будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна з наданням копій договорів, актів приймання - передачі виконаних робіт (додаток 3 до Положення).

Термін проведення конкурсу – 15 календарних днів.

Претенденти на участь в конкурсі подають конкурсну документацію згідно  з пунктом 5 розділу ІІ вище вказаного Положення, разом із супровідним листом до Савранської селищної ради Одеської області за адресою: вул. Соборна,9 (кабінет заступника селищного голови) за 4 (чотири) робочі дні до дати проведення конкурсу, включно до 17.00 год.

Конкурс буде проведено 14 червня 2023 року о 14.00 години в кабінеті заступника селищного голови, через 15 днів після   оприлюднення на сайті Савранської селищної ради (www.savranrada.odessa.ua)

Телефон для довідок: 0963429003, 0989412928.

 

Секретар Савранської селищної ради

в.о. селищного голови                                                                                 Євген НАСЕЛЕНКО