Нещодавно в приміщенні Савранської районної  філії ОЦЗ  спільно з юристом Савранського бюро правової допомоги Олегом Кравчуком та провідним фахівцем з питань зайнятості Савранської РФ ООЦЗ Інна Сакалюк було проведено семінар для клієнтів філії на тему: «Права та обов’язки трудових мігрантів».
Захід був зосереджений на попередженні та недопущенні порушення прав трудових мігрантів. Оскільки робота за межами території України одночасно  асоціюється з деякими ризиками, що пов’язані  зокрема із пенсійним забезпеченням та соціальним захистом безпосередньо тих хто працює за межами території України.
Підчас заходу увага учасників була звернута на права які може гарантувати наша держава трудовим мігрантам. Законодавство України, визначає трудового мігранта як громадянина України, який здійснював, здійснює або здійснюватиме оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену законодавством цієї держави. Дане визначення міститься у ст. 1 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію».
Також на семінарі увагу учасників заходу  було звернуто на те що права трудових мігрантів регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Це, зокрема, договори в межах ООН та Міжнародної організації праці, а також двосторонні договори, наприклад, Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки 1996 року. Було обговорено і низку таких питань: права трудових мігрантів  на пенсійне забезпечення, права  трудових мігрантів на визнання здобутої за кордоном освіти, права трудових мігрантів на підтвердження результатів неформального професійного навчання, обов’язки трудових мігрантів щодо сплати податків з доходів отриманих за кордоном.