Назва

громади

Адреса пункту

видачі

гуманітарної

допомоги

Режим роботи

(вказати дні та

години)

ПІБ

відповідальної

особи за роботу

пункту видачі

Контактний

телефон

відповідальної

особи для

звернень

населення

Регламентована

періодичність звернень за

гуманітарною допомогою

для окремих категорій

населення

(щотижня, 1 раз в місяць,

раз на 21 день)

ВПО

Інші соціально

незахищені

особи

Савранська

селищна громада

вул. Соборна, 32,

смт Саврань

З 8.00 до

16.00 год.

З понеділка по

п’ятницю

Людмила

ЯНОВСЬКА

0486531598

щотижня

раз в місяць