Сьогодні, 22 березня 2024 року, в приміщенні Савранської селищної ради Одеської області, пройшло засідання координаційної ради з гендерних питань, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі (координаційна рада).
Розглядались два питання:
1. Про організацію надання соціальних послуг по зареєстрованим фактам домашнього насильства та насильства за ознакою статі, по Савранській територіальній громаді за 2023 рік (організація виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 658). Надання пропозицій по покращенню ефективності роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при КУ «Центр надання соціальних послуг» Cавранської селищної ради.
Комісія вислухала доповідь відповідальної особи за реєстрацію заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства, яка доповіла про випадки домашнього насильства, зареєстровані на території Савранської територіальної громади та співпрацю органів, які проводять роботу із запобігання домашнього насильства в сім’ї та доповідь керівника мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, яка доповіла про надані соціальні послуги та проблеми, які виникають в роботі в разі несвоєчасного повідомлення про домашнє насильство.
2. Про дотримання права жінок згідно Конвенції Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.
Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення Савранської селищної ради доповіла про виконання установами та органами, які працюють в Савранській селищної територіальній громаді заходів Національного плану дій виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 р., для забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень щодо запобігання конфліктам, розв’язання конфліктів, постконфліктного відновлення на всіх рівнях та в усіх сферах, зокрема в секторі безпеки і оборони; створення гендерно чутливої системи ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них; забезпечення процесу постконфліктного відновлення, розбудови та впровадження системи перехідного правосуддя за принципами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; Забезпечення захисту від насильства за ознакою статі, сексуального насильства (в умовах збройного конфлікту та в мирний час); забезпечення розвиненої інституційної спроможності виконавців Національного плану для ефективного впровадження порядку денного “Жінки, мир, безпекаˮ відповідно до міжнародних стандартів.
Координаційна рада визнала задовільною роботу з питань запобігання та протидії домашньому насильству та забезпечення гендерної рівності, проведену на території громади протягом 2023 р.