ПРОТОКОЛ № 1

Засідання громадської ради при виконавчому комітеті Савранській селищній раді

Дата проведення                                                               Місце проведення:

18 вересня 2023 року                                                         смт. Саврань

11.00 год.                                                                             мала зала

                                                                                                    Селищна рада

Всього членів ГР- 10 членів

Присутні – 7 членів

Відсутні з поважних причин - Цуркан М.І. (в лікарні)

                                                       Островська О.В. (в лікарні)

Відсутній – Гребенюк А.А.

У роботі засідання беруть участь:

Гончарук О. В. – начальник відділу комунікацій з громадськістю апарату селищної ради, члени громадської ради (за списком)

Жирун О.М. - секретар Савранської селищної ради, в.о. голова, Мостовий С.М- представник поліції.    

Регламент:

Інформація по питаннях до 15 хвилин

Виступи до 5 хвилин

Порядок денний:

1. Про утворення комітетів громадської ради при виконкомі Савранської селищної ради та їх затвердження.

2. Про обрання голів комітетів громадської ради при виконкомі Савранської селищної ради.

3. Про призначення дати наступного засідання громадської ради

У зв’язку з відсутністю секретаря ГР, запропоновано виконувати обов’язки секретаря Шкрабак Наталії Пантеліївні.

По першому питанню слухали: Голову Громадської ради Поліщук Л.Ю.,яка запропонувала утворити комітети Громадської ради.

В обговоренні взяли участь Сивак – МишевськаН.І.,Подуфілова В.П.,Кейт О.В.,Курачихіна Н.В.

Відповідно до складу Громадської ради можна створити три комітети.

ВИРІШИЛИ:

Створити три комітети:

1.Охорона здоров’я, освіти, культури, соціальної політики та соціального захисту населення, ветеранів війни та праці.

2. Місцевого самоврядування, регіонального розвитку та будівництва, АПК та земельних відносин.

3.Протидія корупції та робота з правоохоронними органами. Економіки та фінансів.

Голосували:

ЗА - одноголосно.

По другому питанню виступила Сивак- Мишевська Н.І, яка запропонувала обрати голів комісій, а сформувати членів комісій на наступному засіданні, коли будуть присутні всі члени ГР.

В обговоренні взяли участь всі присутні члени ГР.

Запропонували:

Головою комітету   Охорони здоров’я, освіти, культури, соціальної політики та соціального захисту населення.

обрати Сивак – Мишевську Надію Іванівну.

Головою комітету Місцевого самоврядування, регіонального розвитку та будівництв, АПК та земельних відносин

обрати Подуфалу Валентину Петрівну.

Головою комітету Протидія корупції та по роботі з правоохоронними органами. Економіки та фінансів. Ветеранів війни та праці обрати Кейта Олександра Васильовича.

ВИРІШИЛИ:

Головою комітету   Охорони здоров’я, освіти, культури, соціальної політики та соціального захисту населення.

обрати Сивак – Мишевську Надію Іванівну.

Голосували:

ЗА – одноголосно

Головою комітету Місцевого самоврядування, регіонального розвитку та будівництв, АПК та земельних відносин

обрати Подуфалу Валентину Петрівну.

Голосували:

ЗА – одноголосно

Головою комітету Протидія корупції та по роботі з правоохоронними органами. Економіки та фінансів. Ветеранів війни та праці обрати Кейта Олександра Васильовича.

Голосували:

ЗА – одноголосно

По третьому питанню погодили дату проведення слідуючого засідання ГР

03 жовтня 2023 року об 11 годині в малій залі Савранської селищної ради.

Голова ГР                                                        Поліщук Л.Ю.

В.о.секретар ГР                                             Шкрабак Н.П.