«Встановлення та підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від карантинних та шкідливих організмів з метою дотримання фітосанітарних вимог країн партнерів України у міжнародній торгівлі»
Україна є членом ряду міжнародних організацій, у тому числі й Міжнародної конвенції захисту рослин (МКЗР) і Світової організації торгівлі (СОТ). Статтею 6 Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, яка є невід’ємною частиною Угоди про заснування Світової організації торгівлі, йдеться про адаптацію до регіональних умов, включаючи зони, вільні від шкідливих організмів або хвороб, та зони з незначною присутністю шкідливих організмів або хвороб.
З метою виконання фітосанітарних заходів країн партнерів України у міжнародній торгівлі, в тому числі і міжнародних договорів у сфері карантину та захисту рослин (зокрема, країн ЄАЕС, ЄС, КНР та інших), зменшення кількості надходження нотифікаційних повідомлень про невідповідність фітосанітарним заходам об’єктів регулювання, уникнення ризиків запровадження іноземними країнами тимчасових заборон щодо імпорту вітчизняної продукції, а також покращення фітосанітарного стану місць вирощування сільськогосподарської продукції Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області повідомляє, що якщо ваше господарство в подальшому планує відправляти на експорт сільськогосподарську продукцію зокрема до країн ЄАЕС, ЄС, КНР та інших, вам необхідно чітко дотримуватись фітосанітарних вимог країн-партнерів у міжнародній торгівлі.
Однією з вимог ЄС, яка ускладнює експорт з України певних рослин та продуктів рослинного походження, є вимога щодо наявності вільних зон від конкретних організмів для певного об’єкта регулювання. При намірі експортувати до Китаю зерно ячменю, сої, чи кукурудзи необхідно забезпечити виконання ряду фітосанітарних вимог зазначених в Протоколах фітосанітарних та інспекційних вимог, які були підписані між Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки та Міністерством аграрної політики та продовольства України. Вищезазначена інформація розміщена на офіційному сайті Держпродспоживслуби у розділі: фітосанітарія, контроль у сфері насінництва та розсадництва, фітосанітарні вимоги країн https://dpss.gov.ua/fitosanitariya-kontrol-u-sferi... /fitosanitarni-vimogi-krayin.
З метою реалізації фітосанітарних вимог країн пропонуємо сільгоспвиробникам та експортерам встановлювати ділянки та місця виробництва, вільні від шкідливих організмів, якщо такий захід вимагає країна імпорту відповідно до ст.31 Закону України "Про карантин рослин" та "Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки" затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 487. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1444-12).
Також наголошую на обов’язковості проведення систематичного моніторингу, обстежень земельних угідь, місць зберігання сільськогосподарської продукції на виконання статей 7, 28 Закону України «Про карантин рослин».
За необхідною додатковою інформацією звертайтесь до відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ «Держпродспоживслужби в Одеській області» за адресою: 65104 м.Одеса, вул. Ак.Вільямса, 76/1
Державний фітосанітарний інспектор
Юрій САЛЮК
Тел: 0989416424