В умовах воєнного стану відбуваються швидкі зміни законодавчих норм. Не обійшлося і без змін у трудовому законодавстві. Розповідаємо, що таке простій та чим він відрізняється від призупинення дії трудового договору

? Простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (стаття 34 Кодексу законів про працю України).
? Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи (частина 1 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).
У чому різниця:
- Підстави запровадження:
? простоєм є будь-які обставини, яку зумовили призупинення роботи;
? призупиненням дії трудового договору є відсутність роботи та її виконання працівником під час воєнного стану;
- Тривалість:
? простій може тривати без обмеження часу доки існують обставини, на підстави яких його запроваджено;
? призупинення трудового договору можливе лише на період дії воєнного стану;
- Суб’єкт прийняття рішення:
? рішення про простій приймає роботодавець;
? ініціатором призупинення дії трудового договору можуть бути як роботодавець так і працівник;
- Коло осіб, на яких поширюється дія відповідного рішення:
? простій може запроваджуватися щодо всього підприємства, або відділу або конкретного працівника;
? призупинення дії трудового договору носить індивідуальний характер, тобто щодо кожного працівника приймається окремий наказ;
- Оплата:
? під час простою виплачується не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Водночас час простою з вини працівника не оплачується;
? при призупиненні дії трудового договору заробітна плата не виплачується;
- Страховий стаж:
? у разі оплати підприємством простою, період його дії зараховується до страхового стажу працівника;
? у разі призупинення дії трудового договору ЄСВ за працівника не сплачується, а відтак йому не зараховується страховий стаж.
Дізнайтеся більше про надання безоплатної правової допомоги: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

Останні опубліковані новини