ПЕРЕЛІК 
хімічних речовин, торгівля якими може заборонятися і які можуть вилучатися в установленому порядку у підприємств, установ та організацій в умовах правового режиму воєнного стану

 

Назва ХР (UA)

Назва ХР (EN)

CAS №

Токсична

Легкозаймиста

Хімічна зброя/прекурсор

Вибухівка/ прекурсор

Забруднення навколишнього природного середовища

1.

Акролеїн

Acrolein

107-02-8

X

       

2.

Аліловий спирт

Allyl alcohol

107-18-6

X

       

3.

Алюміній (порошок)

Aluminum (powder)

7429-90-5

     

X

 

4.

Аміак безводний

Ammonia (anhydrous)

7664-41-7

X

       

5.

Аміак (водний розчин 20 % та більше)

Ammonia (conc. 20 % or greater)

7664-41-7

X

       

6.

Амонію нітрат (з більш ніж 0,2 % горючих речовин)

Ammonium nitrate (with more than 0,2 percent combustible substances)

6484-52-2

     

X

 

7.

Амонію перхлорат

Ammonium perchlorate

7790-98-9

     

X

 

8.

Амонію пікрат

Ammonium picrate

131-74-8

     

X

 

9.

Трихлорид миш’яку

Arsenic trichloride

7784-34-1

X

 

X

   

10.

Арсін

Arsine

7784-42-1

X

       

11.

Барію азид

Barium azide

18810-58-7

     

X

 

12.

1,4-біс(2-хлоретилтіо)-n-бутан

1,4-Bis(2-chloroethylthio)n-butane

142868-93-7

   

X

   

13.

Біс(2-хлоретилтіо) метан

Bis(2-chloroethylthio) methane

63869-13-6

   

X

   

14.

Біс(2-хлоретилтіометил) ефір

Bis(2-chloroethylthiomethyl) ether

63918-90-1

   

X

   

15.

Бору трибромід

Boron tribromide

10294-33-4

       

X

16.

Бору трихлорид

Boron trichloride

10294-34-5

X

       

17.

Бору трифторид

Boron trifluoride

7637-07-2

X

       

18.

Сполука трифториду бору з метиловим ефіром (1:1)

Boron trifluoride compound with methyl ether (1:1)

353-42-4

X

       

19.

Бром

Bromine

7726-95-6

X

       

20.

Дисульфід вуглецю

Carbon disulfide

75-15-0

X

       

21.

Хлору диоксид

Chlorine dioxide

10049-04-4

X

     

X

22.

Хлороформ

Chloroform

67-66-3

X

       

23.

Хлорметиловий ефір

Chloromethyl ether

542-88-1

X

       

24.

Хлорметилметиловий ефір

Chloromethyl methyl ether

107-30-2

X

       

25.

Хризотиловий азбест

Chrysotile asbestos

12001-29-5

       

X

26.

Цианоген хлорид

Cyanogen chloride

506-77-4

X

       

27.

Циклогексиламін

Cyclohexylamine

108-91-8

X

       

28.

Діазодинітрофенол

Diazodinitrophenol

87-31-0

     

X

 

29.

Диборан

Diborane

19287-45-7

X

       

30.

2-Діетіламіноетанетіол

N,N-(2-Diethylamino)ethanethiol

100-38-9

   

X

   

31.

О-Діетилфосфортіоат

O,O-Diethyl S-[2(Diethylamino)ethyl] phosphorothiolate

78-53-5

   

X

   

32.

Диетиленгліколь динітрат

Diethyleneglycol dinitrate

693-21-0

     

X

 

33.

Діетил метилфосфоніт

Diethyl methylphosphonite

15715-41-0

   

X

   

34.

Діетилфосфорамідний дихлорид

Diethylphosphoramidic dichloride

1498-54-0

   

X

   

35.

Диметилфосфорамідний дихлорид

N,N-Dimethyl phosphoramidic dichloride

677-43-0

   

X

   

36.

2-(Діізопропіламіно)етанетіол

N,N-(2-Diisopropylamino)ethanethiol

5842-07-9

   

X

   

37.

Фосфорамідний дихлорид

N,N-Diisopropyl phosphoramidic dichloride

23306-80-1

   

X

   

38.

1,1-Диметилгідразин

1,1-Dimethylhydrazine

57-14-7

 

X

     

39.

2-(Диметиламіно)етанетіол

2-(Dimethylamino)ethanethiol

108-02-1

   

X

   

40.

Диметилфосфорамідний дихлорид

N,N-Dimethylphosphoramidodichloridate

677-43-0

   

X

   

41.

Дінітрогліколурил

Dingu

55510-04-8

     

X

 

42.

Динітрофенол

Dinitrophenol

25550-58-7

     

X

 

43.

Динітрорезорцин

Dinitroresorcinol

519-44-8

     

X

 

44.

Дипікрилсульфід

Dipicryl sulfide

2217-06-3

     

X

 

45.

Дипікриламін [або] гексил

Dipicrylamine [or] Hexyl

131-73-7

     

X

 

46.

2-(Дипропіламіно)етанетіол

2-(Dipropylamino)ethanethiol

5842-06-8

   

X

   

47.

Дипропілфосфорамідний дихлорид

N,N-Dipropyl phosphoramidic dichloride

40881-98-9

   

X

   

48.

Діетилфосфорамідний дихлорид

N,N-Diethyl phosphoramidic dichloride

1498-54-0

   

X

   

49.

Епіхлоргідрин

Epichlorohydrin

106-89-8

X

       

50.

Етил фосфоніл дифторид

Ethyl phosphonyl difluoride

753-98-0

   

X

   

51.

Етилдіетаноламін

Ethyldiethanolamine

139-87-7

   

X

   

52.

Етилендиамін

Ethylenediamine

107-15-3

X

       

53.

Етилфосфонотійний дихлорид

Ethylphosphonothioic dichloride

993-43-1

   

X

   

54.

Фтор

Fluorine

7782-41-4

X

       

55.

Формальдегід (розчин)

Formaldehyde (solution)

50-00-0

X

       

56.

Гуаніл нітрозаміногуаніліден гідразин

Guanyl nitrosaminoguanylidene hydrazine

           

57.

Гексафторацетон

Hexafluoroacetone

684-16-2

         

58.

Гексанітростилбен

Hexanitrostilbene

20062-22-0

     

X

 

59.

Гексоліт

Hexolite

121-82-4

     

X

 

60.

Октоген

HMX

2691-41-0

     

X

 

61.

Гідразин

Hydrazine

302-01-2

 

X

     

62.

Соляна кислота (концентрація 37 % або більше)

Hydrochloric acid (conc. 37 % or greater)

7647-01-0

X

       

63.

Синильна кислота

Hydrocyanic acid

74-90-8

X

       

64.

Плавикова кислота (концентрація 50 % або більше)

Hydrofluoric acid (conc. 50 % or greater)

7664-39-3

X

       

65.

Водню бромід (безводний)

Hydrogen bromide (anhydrous)

10035-10-6

         

66.

Водню хлорид (безводний)

Hydrogen chloride (anhydrous)

7647-01-0

X

       

67.

Водню фторид (безводний)

Hydrogen fluoride (anhydrous)

7664-39-3

X

       

68.

Водню йодид (безводний)

Hydrogen iodide, anhydrous

10034-85-2

         

69.

Перекис водню

Hydrogen peroxide

7722-84-1

     

X

 

70.

Сірководень

Hydrogen sulfide

7783-06-4

X

       

71.

Ізобутиронітрил

Isobutyronitrile

78-82-0

X

       

72.

Ізопропілхлорформіат

Isopropyl chloroformate

108-23-6

X

       

73.

Ізопропілфосфонотієвий дихлорид

Isopropylphosphonothioic dichloride

1498-60-8

   

X

   

74.

Ізопропілфосфонілдифторид

Isopropylphosphonyl difluoride

677-42-9

   

X

   

75.

Свинцю азид

Lead azide

13424-46-9

     

X

 

76.

Свинцю стифанат

Lead styphnate

15245-44-0

     

X

 

77.

Магній (порошок)

Magnesium (powder)

7439-95-4

     

X

 

78.

Метилдіетаноламін

MDEA

105-59-9

   

X

   

79.

Ртуті фульмінат

Mercury fulminate

628-86-4

     

X

 

80.

Метакрилонітрил

Methacrylonitrile

126-98-7

X

       

81.

Метилгідразин

Methyl hydrazine

60-34-4

X

       

82.

Метилізоціанат

Methyl isocyanate

624-83-9

X

       

83.

Метилтіоціанат

Methyl thiocyanate

556-64-9

X

       

84.

Метилфосфонотієвий дихлорид

Methylphosphonothioic dichloride

676-98-2

   

X

   

85.

Азотна кислота

Nitric acid

7697-37-2

X

   

X

 

86.

Оксид азоту

Nitric oxide

10102-43-9

X

       

87.

Нітробензол

Nitrobenzene

98-95-3

     

X

 

88.

5-Нітробензотриазол

5-Nitrobenzotriazol

2338-12-7

     

X

 

89.

Нітроцелюлоза

Nitrocellulose

9004-70-0

     

X

 

90.

Азоту триоксид

Nitrogen trioxide

10544-73-7

         

91.

Нітрогліцерин

Nitroglycerine

55-63-0

     

X

 

92.

Нітроманіт

Nitromannite

15825-70-4

     

X

 

93.

Нітрометан

Nitromethane

75-52-5

     

X

 

94.

Нітрокрохмаль

Nitrostarch

9056-38-6

     

X

 

95.

Нітрозилхлорид

Nitrosyl chloride

2696-92-6

         

96.

Нітротриазолон

Nitrotriazolone

932-64-9

     

X

 

97.

Октоліт

Octolite

57607-37-1

     

X

 

98.

Октонал

Octonal

78413-87-3

     

X

 

99.

Олеум (димуча сульфатна кислота)

Oleum (Fuming Sulfuric acid)

8014-95-7

X

       

100.

Кисню дифторид

Oxygen difluoride

7783-41-7

         

101.

Пентоліт

Pentolite

8066-33-9

     

X

 

102.

Перхлорметилмеркаптан

Perchloromethylmercaptan

594-42-3

X

       

103.

Перхлорилфторид

Perchloryl fluoride

7616-94-6

         

104.

Пентрит

PETN

78-11-5

     

X

 

105.

Фосфор

Phosphorus

7723-14-0

     

X

 

106.

Фосфору оксихлорид

Phosphorus oxychloride

10025-87-3

X

 

X

 

X

107.

Фосфору трихлорид

Phosphorus trichloride

7719-12-2

X

     

X

108.

Пікрит

Picrite

556-88-7

     

X

 

109.

Калію хлорат

Potassium chlorate

3811-04-9

     

X

 

110.

Калію цианід

Potassium cyanide

151-50-8

       

X

111.

Калію нітрат

Potassium nitrate

7757-79-1

     

X

 

112.

Калію перхлорат

Potassium perchlorate

7778-74-7

     

X

 

113.

Калію перманганат

Potassium permanganate

7722-64-7

     

X

 

114.

Калію фосфід

Potassium phosphide

20770-41-6

       

X

115.

Пропіонітрил

Propionitrile

107-12-0

X

       

116.

Пропіленімін

Propyleneimine

75-55-8

X

       

117.

Пропілфосфонотіоєвий дихлорид

Propylphosphonothioic dichloride

2524-01-8

   

X

   

118.

Пропілфосфоніл дифторид

Propylphosphonyl difluoride

690-14-2

   

X

   

119.

Гексоген

RDX

121-82-4

     

X

 

120.

Суміші гексогену та октогену

RDX and HMX mixtures

121-82-4

     

X

 

121.

Селену гексафторид

Selenium hexafluoride

7783-79-1

         

122.

Натрію азид

Sodium azide

26628-22-8

     

X

 

123.

Натрію хлорат

Sodium chlorate

7775-09-9

     

X

 

124.

Натрію цианід

Sodium cyanide

143-33-9

       

X

125.

Натрію нітрат

Sodium nitrate

7631-99-4

     

X

 

126.

Натрію фосфід

Sodium phosphide

12058-85-4

       

X

127.

Стронцію фосфід

Strontium phosphide

12504-16-4

       

X

128.

Сірки диоксид (безводний)

Sulfur dioxide (anhydrous)

7446-09-5

X

       

129.

Сірки тетрафторид

Sulfur tetrafluoride

7783-60-0

X

       

130.

Сірки триоксид

Sulfur trioxide

7446-11-9

X

       

131.

Теллуру гексафторид

Tellurium hexafluoride

7783-80-4

         

132.

Тетраметилсвинець

Tetramethyllead

75-74-1

X

       

133.

Тетранітроанілін

Tetranitroaniline

53014-37-2

     

X

 

134.

Тетразен

Tetrazene

109-27-3

     

X

 

135.

1H-тетразол

1H-Tetrazole

288-94-8

     

X

 

136.

Тіогліколь

Thiodiglycol

111-48-8

   

X

   

137.

Титану тетрахлорид

Titanium tetrachloride

7550-45-0

X

     

X

138.

Тринітротолуол

TNT

118-96-7

     

X

 

139.

Торпекс

Torpex

67713-16-0

     

X

 

140.

Триетаноламін

Triethanolamine

102-71-6

   

X

   

141.

Триетаноламіну гідрохлорид

Triethanolamine hydrochloride

637-39-8

   

X

   

142.

Триетилфосфіт

Triethyl phosphite

122-52-1

   

X

   

143.

Трифторацетил хлорид

Trifluoroacetyl chloride

354-32-5

         

144.

Триметил фосфіт

Trimethyl phosphite

121-45-9

   

X

   

145.

Тринітроанілін

Trinitroaniline

26952-42-1

     

X

 

146.

Тринітроанізол

Trinitroanisole

606-35-9

     

X

 

147.

Тринітробензол

Trinitrobenzene

99-35-4

     

X

 

148.

Тринітробензолсульфонова кислота

Trinitrobenzenesulfonic acid

2508-19-2

     

X

 

149.

Тринітробензойна кислота

Trinitrobenzoic acid

129-66-8

     

X

 

150.

Тринітрохлорбензол

Trinitrochlorobenzene

88-88-0

     

X

 

151.

Тринітрофлуоренон

Trinitrofluorenone

129-79-3

     

X

 

152.

Тринітро-мета-крезоль

Trinitro-meta-cresol

602-99-3

     

X

 

153.

Тринітронафталін

Trinitronaphthalene

55810-17-8

     

X

 

154.

Тринітрофенетол

Trinitrophenetole

4732-14-3

     

X

 

155.

Тринітрофенол

Trinitrophenol

88-89-1

     

X

 

156.

Тринітрорезорцин

Trinitroresorcinol

82-71-3

     

X

 

157.

Тритонал

Tritonal

54413-15-9

     

X

 

158.

Вольфраму гескафторид

Tungsten hexafluoride

7783-82-6