Відповідно до статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» органи державної влади, підприємства (об’єднання), установи й організації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту для вільного пересування у населених пунктах.

Крім того, у січні 2020 року до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» внесено зміни Законом України № 473-IX «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності», зокрема, частину четверту статті 34 доповнено абзацом другим такого змісту: «Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування встановлюється Кабінетом Міністрів України».
Тобто, законодавство передбачає можливість введення в експлуатацію самовільно побудованої споруди, яка може будуватись без необхідних проектних документів, але враховує необхідні вимоги доступності.
Пандус – це спеціальна конструкція, що представляє собою похилу площину (настил або спуск), що сполучає дві горизонтальні поверхні, які знаходяться на різних рівнях. Призначені пандуси для спуску/підйому інвалідних і дитячих колясок. Пандуси повинні обов’язково мати неслизьку шорстку та рівну поверхню, чітко марковану кольором або фактурою, контрастну відносно суміжних горизонтальних поверхонь. Ширина пандуса при однобічному русі має складати 1,2 м, при двобічному – 1,8 м.
Проектні рішення об’єктів, доступних для осіб з інвалідністю, не повинні обмежувати умови життєдіяльності інших груп населення, а також ефективність експлуатації будинків, тому при проектуванні об'єктів, доступних для малодоступних груп населення (МГН), повинні бути забезпечені:
•доступність місць цільового відвідування і безперешкодність переміщення всередині будинків і споруд;
•безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних), а також місць проживання, обслуговування і прикладення праці;
•своєчасне отримання МГН повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати обладнання (у тому числі для самообслуговування), отримувати послуги, брати участь у трудовому і навчальному процесах;
•зручність і комфорт середовища життєдіяльності.
Якщо немає можливості дотримати оптимальний ухил пандуса, то необхідно вдатися до таких конструкцій, як гвинтова або складна система.
Турбота про маломобільні групи населення через облаштування будівель пандусами найчастіше зводилася до їх таки встановлення, але за принципом «для галочки». Та згодом виявилося, що такі конструкції навіть здоровій людині подолати не завжди під силу, не те що людині у візку. Установи, організації та підприємства повинні створити для людей з інвалідністю можливість вести незалежний та повноцінний спосіб життя! 
Відділ архітектури, містобудування та охорони праці Савранської селищної ради звертається до всіх керівників установ, організацій і підприємств, розташованих на території громади, з проханням вжити конкретних заходів для усунення будь-яких перешкод, що утруднюють або унеможливлюють доступ маломобільних груп населення до споруд, транспорту та до інших об’єктів і послуг. Адже створення належних умов життя, усунення бар'єрів на шляху осіб з обмеженими фізичними можливостями є головним питанням щодо полегшення їх життя.
 
 
Відділ архітектури, містобудування та охорони праці Савранської селищної ради