Актуальною темою у нинішніх кризових умовах - є боротьба з виплатою заробітної плати у „конвертах”, реалізація конституційних гарантій в оплаті праці та заходів щодо недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства про працю. Стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати, не нижчої від мінімуму, визначеного законом. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання. Проте, деякі роботодавці ігнорують зазначені норми і змушують робітників працювати без оформлення трудових відносин, видають працівникам зарплату готівкою «у конвертах». З таких «тіньових» заробітків не утримуються податки та не сплачуються страхові внески до Пенсійного фонду.

 Працівники, які одержують гроші „в конвертах”, є заручниками самих себе. Оскільки, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляють себе соціальних виплат та гарантій. Такий працівник є повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і доти, поки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу.
 
Легальна робота – це належно оформлені трудові відносини, державний захист від незаконного звільнення, безпечні умови праці, гарантоване право на відпочинок, своєчасно виплачена заробітна плата, не нижче мінімальної.
 
Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначено, що страховий стаж, який враховуються при призначені пенсії – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо працівнику нарахована заробітна плата не менше законодавчо встановленого мінімального рівня і з неї сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України, то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць враховується для обчислення пенсії.
 
Якщо ж сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно заробітній платі.
 
З 2000 року в Україні діє система персоніфікованого обліку, яка надає кожній застрахованій особі можливість безоплатно отримувати відомості про себе, тобто, з якої суми заробітної плати, скільки та за який період сплачено за неї роботодавцем до Пенсійного фонду страхових внесків. Ця система дозволяє застрахованій особі контролювати процес формування своєї майбутньої пенсії, вимагаючи від роботодавця своєчасної та повної сплати внесків.
  
Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, що пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.
  
Суспільство має усвідомити, що легалізація заробітної плати – це гідне забезпечення майбутнього кожного з нас.