Савранська селищна рада Одеської області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності Савранської селищної ради - нежитлові приміщення (кімнати) адміністративної будівлі Савранської селищної ради, розташованої за адресою: смт Саврань вул.. Соборна, 9 з метою передачі в оренду.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Савранської селищної ради (далі - Положення, додаток 1), розробленого відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 року № 2075 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2016 року за № 60/28190 зі змінами, відповідно до наказу від 11.02.2020 № 227 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 березня 2020 р. за № 225/34508 (Далі Положення).
Конкурсна документація претендента складається із:
підтвердних документів:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення);
- копій документів: кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконаний договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (за наявності);
- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
- інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
2) пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт ( у календарних днях) надається в запечатаних в окремому конверті;
3) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна з наданням копій договорів, актів приймання - передачі виконаних робіт (додаток 3 до Положення).
Термін проведення конкурсу – 15 календарних днів.
Претенденти на участь в конкурсі подають конкурсну документацію згідно з пунктом 5 розділу ІІ вище вказаного Положення, разом із супровідним листом до Савранської селищної ради Одеської області за адресою: вул. Соборна,9 (кабінет заступника селищного голови) за 4 (чотири) робочі дні до дати проведення конкурсу, включно до 17.00 год.
Конкурс буде проведено 16 січня 2023 року в кабінеті заступника селищного голови, через 15 днів після оприлюднення на сайті Савранської селищної ради (www.savranrada.odessa.ua) про конкурс в 14-00 годин.
Телефон для довідок моб. 0501637122, 0989412928.