АКТ оцінки потреб сім’ї/особи

КЛОПОТАННЯ про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатної (го) установи/закладу

ПОВІДОМЛЕННЯ про направлення клопотання про влаштування особи з інвалідністю, особи похилого віку до інтернатної(го) установи/закладу

ПОВІДОМЛЕННЯ про надання / відмову в наданні соціальних послуг 

ПУТІВКА на влаштування до інтернатної(го) установи/закладу

РІШЕННЯ про надання / відмову в наданні соціальних послуг

Типовий договір про надання соціальних послуг

ЗАЯВА про надання соціальних послуг

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі